Menadzment proizvoda

SEKA i njen uticaj

Strateško upravljanje proizvodima — Autor aleks986 @ 11:21

Svetska privreda u poslednjih stotinak godina prolazila je razlicite periode uspona i padova. Ti padovi su nekad poprimali karakter sveopšte depresije sa katastrofalnim posledicama na globalnom, nacionalnom, korporativnom i individualnom planu. Za aktuelnu narastajucu globalnu finansijsko-ekonomsku krizu   eksperti procenjuju da može imati još vece razmere i negativne posledice u odnosu na krizu 30-ih godina prošlog veka. Razlog tome je i velika zavisnost i osetljivost nacionalnih ekonomija od globalnih, nadnacionalnih finansijskih i ekonomskih centara moci, kao i od institucija i mehanizama funkcionisanja globalnog finansijskog tržišta. Ovome bi trebalo dodati i prekomerno poverenje i ocekivanje i velikih i malih igraca za uspeh na  berzama širom sveta.U toj pohlepi za brzim bogacenjem veliki broj pojedinaca, kompanija ali i država doveden je na ivicu potpunog kraha.


Pojam strategijskog menadžmenta

Strateško upravljanje proizvodima — Autor aleks986 @ 12:56

Strategijski menadžment se može definisati kao umeće i nauka formulisanja, implementacije i ocenjivanja odluka koje ostvaruju organizaciji da ostvari svoje ciljeve. Iz definicije sledi da se on fokusira na na integraciju menadžmenta,marketinga,finansija-računovodstva,proizvodnje-operacija,istraživanja i razvoja, kao i kompijuterskih informacionih sistema, a sve to u cilju postizanja organizacionih uspeha. Dakle,svrha strategijskog menadžmenta je da istraži i kreira nove i različite šanse-mogućnosti za sutrašnjcu.

Promene kao inicijatori biznisa danas

Proces strategijskog menadžmenta je zasnovan na uverenju da bi preduzeća trebala konstantno pratiti interno i eksterno okruženje i trendove,tako da se na promene moze reagovati na najefektivniji i efikasniji način,tj. da bi se iz šansi koje one, kao i pretnje, donose stvorila vrednost i za preduzeće i za kupca. Tempo i brojnost promena danas koje utiču na preduzeća se drastično povećavaju i zaista su brojni primeri koji dokazuju ovu konstataciju ( uzmimo na primer e-trgovinu,globalnu recesiju,energetske krize,globalno zagrevanje..),a da bi preživela sva preduzeća moraju biti sposobna da mudro identifikuju probleme, i naravno da iz njih izvuku najbolja rešenja i izađu kao pobednici na tržištu. Proaktivan pristup, iniciranje i uticanje a ne samo reagovanje na aktivnosti, su osnova onoga što nam strategijski menadžment danas pruža.

STRATEGIJA I MENADŽMENT PROIZVODA NE MOGU DANAS JEDNO BEZ DRUGOG. Dobra,i uspešno primenjena strategija je stub uspeha svakog biznisa danas. Kako zadovoljiti današnjeg kupca, kako stvoriti vrednost za njega onakvu kaku samo on kao individua želi, i samim tim kako opstati na tržištu danas pitanja su koja na najbolji mogući način rešava dobro formulisana a nakon toga i dobro implementirana strategija.


Strateški menadžment

Strateško upravljanje proizvodima — Autor aleks986 @ 12:39

Za početak dao bih vam jednu priču koja će vam na veoma zanimljiv način opisati šta je to u stvari strateški menadžment.

Dva menadžera iz iste industrijske grane odlučiše da odputuju na kampovanje,ne bi li se tako na kreativan, neuobičajen način,u prirodi, dogovorili o mogućem spajanju njhove dve kompanije. Odjednom nabasali su na medveda koji je u daljini osetio njihovo prisustvo i krenuo u juriš na njih. Istog momenta jedan od menadžera je izvadio sportske patike iz svog ranca,obuo ih i krenuo trčati. Drugi menadžer ga je pogledao začuđujuće i obratio mu se sledećim rečima: " Hej,nikako ti neće poći za rukom da nadtrčiš medveda,on u punom trku trči duplo brže od čoveka.." Drugi menadžer mu je odgovorio sledećim rečima: " Možda ne mogu medveda da nadtrčim,ali ću sigurno moći tebe!"Završetak priče nije toliko bitan..,ali je bitna poenta koju ova prica ostavlja,a to je postići i održati kompetitivnu prednost!


Powered by blog.co.yu