Menadzment proizvoda

Uticaj globalizacije na strategije kompanija

Menadžer proizvoda — Autor aleks986 @ 10:05

Da li je iko u prošlosti mogao da zamisli da će se danas nike patike praviti u Indoneziji, Maleziji i Vijetnamu, msi-evi laptop-ovi u Kini, Nokia mobilni telefoni takođe u Kini,itd... Tržište ovih proizvoda kao i svih ostalih izgubilo je granice i danas poreklo nekog brenda najčešće nije vezano za proizvodnju proizvoda tog brenda. Zašto je to tako? U slučaju Malezije, Indonezije, Vijetnama i Kine, kao i većine zemalja sa afričkog kontinenta to je zbog jeftine radne snage usled niskih životnih standarda. Kako uštedeti danas, odnosno kako smanjiti troškove proizvodnje radi smanjenja cene koštanja,i veće konkurentnosti proizvoda bio je novi izazov za top menadžment svih uspešnih kompanija. Rapidno rastuća konkurencija brisanjem granica tržišta među drzavama svih kontinenata-globalizacija, postavila je nove zadatke kako bi se obezbedila egzistencija kompanija. Zato ne čude odluke većine uspešnih kompanija da svoje proizvodnje izmeste iz matičnih država u države na čijoj će radnoj snazi moći da obezbede uštedu plaćajući manje, i samim tim veću konkurentnost na globalnom tržištu. A da bi ova strateška odluka bila uspešna, i da bise smanjili troškovi distribucije proizvoda kompanija koji su nastali pri premeštanju proizvodnje, kompanije su ili prepustile distribuciju lokalnim organizacijama ili izgradila sopstvena skladišta koja pokrivaju prodaju u određenim regionima. 

Novi izazov za menadžere proizvoda postaje kako prilagoditi i predstaviti proizvode svojih kompanija novim kulturama,novim zakonskim regulativama, kako privući pažnju kupaca koji su naviknuti na jedan stil života i način razmišljanja, kako ih uveriti da je ono što mi nudimo bolje od onoga što nudi konkurencija, otkriti šta je to što oni cene, vole, bez čega ne mogu, odnosno šta je to što je za njih vrednost, pronaći gap na novom tržištu i popuniti ga na najefikasniji i efektivniji način, brže i bolje od drugih.Takođe, nikada ne treba zaboraviti ni naše lojalne kupce, jer su nam oni ponekad bolji marketing od samog marketing mix-a kojim raspolažemo. Potrebno je slušati naše potencijalne i sadašnje kupce, slušati nihove želje, kritike, žalbe, pohvale, savete i to činiti sa velikom pažnjom, željom, i strpljenjem, pustiti njih da budu kreatori novih ideja kada je to moguće, dakle uvek biti blizu njih i njima na usluzi.


Powered by blog.co.yu