Menadzment proizvoda

Opseg posla menadžera proizvoda

Menadžer proizvoda — Autor aleks986 @ 15:08

Šta je to najbitnije što jedna ovakva osoba obavlja biće navedeno u nastavku ovog teksta. Ovo je primer delokruga posla koji obavlja jedan menadžer proizvoda u jednoj realnoj organizaciji.       

Menadžer proizvoda u ovom preduzeću prikuplja informacije sa tržišta,obrađuje ih, i prezentira zaključke vezane za definisanje proizvoda-na postojećoj i novoj opremi. On takođe priprema pisane materijale za kupce ( uputstva i sl. ) i prezentira kupcima proizvode. On podnosi izvešteje Izvršnom direktoru preduzeća, pomoćniku generalnog direktora za razvoj, direktoru prodaje, direktoru za razvoj novih programa, kao i direktoru proizvodnje, a dobije izveštaje od direktora prodaje i komercijaliste prodaje. Takođe on je član timova za Marketing za svako tržište, tima za strateški razvoj novih programa preduzeća, kao i tima za taktičko unapređenje proizvoda. Ovlašćen je za sve aktivnosti koje obezbeđuju dobro definisanje proizvoda koje tržište traži, i koji će obezbediti ostvarenje planiranog profita, a koje su u skladu sa strateškim ciljevima preduzeća.Glavne dužnosti su između ostalog: Obezbeđenjem informacija sa pojedinih ciljnih tržišta, utvrđuje potražnju na tim tržištima, predlaže programe za nove proizvode na postojećoj opremi, predlaže ideje za dalji razvoj novih programa ( tehnologije i proizvoda ) - učestvuje u izradi projekata za nove programe, zajedno sa timom iz proizvodnje učestvuje u rešavanju problema u proizvodnji, radi na taktičkom unapređenju, zajedno sa ekipom iz proizvodnje, proizvoda i tehnoloških postupaka, obezbeđuje ažurnost tehničke dokumentacije o karakteristikama svih proizvoda preduzeća, učestvuje u realizaciji novih programa, učestvuje u prodaji proizvoda preduzeća kao stručni savetnik, obučava stručnjake za kvalitetno obavljanje poslova i demonstrira timski rad, prati stručnu literaturu i časopise, posećuje sajmove i izložbe vezane za oblasti za koje je zadužen... kao što se može zaključiti iz prethodnog teksta, epitet putujućeg prodavca koji je menadžerima proizvoda u često bivao dodavan, danas gubi taj smisao, jer menadžer proizvoda danas obavlja mnogo poslova iz različitih oblasti u preduzeću i mora da bude upoznat sa radom gotovo svih sektora u preduzeću. To je danas jedna od najaktivnijih ličnosti u preduzeću..


Pojam strategijskog menadžmenta

Strateško upravljanje proizvodima — Autor aleks986 @ 12:56

Strategijski menadžment se može definisati kao umeće i nauka formulisanja, implementacije i ocenjivanja odluka koje ostvaruju organizaciji da ostvari svoje ciljeve. Iz definicije sledi da se on fokusira na na integraciju menadžmenta,marketinga,finansija-računovodstva,proizvodnje-operacija,istraživanja i razvoja, kao i kompijuterskih informacionih sistema, a sve to u cilju postizanja organizacionih uspeha. Dakle,svrha strategijskog menadžmenta je da istraži i kreira nove i različite šanse-mogućnosti za sutrašnjcu.

Promene kao inicijatori biznisa danas

Proces strategijskog menadžmenta je zasnovan na uverenju da bi preduzeća trebala konstantno pratiti interno i eksterno okruženje i trendove,tako da se na promene moze reagovati na najefektivniji i efikasniji način,tj. da bi se iz šansi koje one, kao i pretnje, donose stvorila vrednost i za preduzeće i za kupca. Tempo i brojnost promena danas koje utiču na preduzeća se drastično povećavaju i zaista su brojni primeri koji dokazuju ovu konstataciju ( uzmimo na primer e-trgovinu,globalnu recesiju,energetske krize,globalno zagrevanje..),a da bi preživela sva preduzeća moraju biti sposobna da mudro identifikuju probleme, i naravno da iz njih izvuku najbolja rešenja i izađu kao pobednici na tržištu. Proaktivan pristup, iniciranje i uticanje a ne samo reagovanje na aktivnosti, su osnova onoga što nam strategijski menadžment danas pruža.

STRATEGIJA I MENADŽMENT PROIZVODA NE MOGU DANAS JEDNO BEZ DRUGOG. Dobra,i uspešno primenjena strategija je stub uspeha svakog biznisa danas. Kako zadovoljiti današnjeg kupca, kako stvoriti vrednost za njega onakvu kaku samo on kao individua želi, i samim tim kako opstati na tržištu danas pitanja su koja na najbolji mogući način rešava dobro formulisana a nakon toga i dobro implementirana strategija.


Strateški menadžment

Strateško upravljanje proizvodima — Autor aleks986 @ 12:39

Za početak dao bih vam jednu priču koja će vam na veoma zanimljiv način opisati šta je to u stvari strateški menadžment.

Dva menadžera iz iste industrijske grane odlučiše da odputuju na kampovanje,ne bi li se tako na kreativan, neuobičajen način,u prirodi, dogovorili o mogućem spajanju njhove dve kompanije. Odjednom nabasali su na medveda koji je u daljini osetio njihovo prisustvo i krenuo u juriš na njih. Istog momenta jedan od menadžera je izvadio sportske patike iz svog ranca,obuo ih i krenuo trčati. Drugi menadžer ga je pogledao začuđujuće i obratio mu se sledećim rečima: " Hej,nikako ti neće poći za rukom da nadtrčiš medveda,on u punom trku trči duplo brže od čoveka.." Drugi menadžer mu je odgovorio sledećim rečima: " Možda ne mogu medveda da nadtrčim,ali ću sigurno moći tebe!"Završetak priče nije toliko bitan..,ali je bitna poenta koju ova prica ostavlja,a to je postići i održati kompetitivnu prednost!


Powered by blog.co.yu