Menadzment proizvoda

QFD- Quality Function Deployment (Kuća Kvaliteta)

Menadžer proizvoda — Autor aleks986 @ 08:39

QFD je formalizirana metoda koja ima za cilj orijentisano povezivanje zahteva i očekivanja kupaca sa radnim karakteristikama proizvoda. Ovo je jedan do alata kojim se danas služe menadžeri proizvoda, i gde stručni tim na osnovu zahteva i očekivanja kupaca izvodi odgovarajuču transformaciju proizvoda. Metoda može da se primeni i na tehničke procese, usluge, razvoj marketinga i strategiju rukovođenja. Primenom QFD glas kupca i glas inženjera dovode se na jedno mesto i usaglašavaju. Cilj primene QFD na jedan proizvod je da se tačno saznaju parametriproizvoda koje očekuje kupac, odnosno tržište, bez uticaja na tehnički optimalno rešenje.Kuća kvaliteta je multidimenzionalna slika koja predstavlja vezu korisničkih zahteva sa inžinjerskimkarakteristikama proizvoda. Ključni element QFD analize je zajednička razrada kuće kvaliteta u kojoj su sadržani zahtevi kupaca-ŠTA, i za proizvod karakteristični tehnički parametri- KAKO! (Dalje)

Powered by blog.co.yu