Menadzment proizvoda

03 Nov, 2009

Opseg posla menadžera proizvoda

Menadžer proizvoda — Autor aleks986 @ 15:08

Šta je to najbitnije što jedna ovakva osoba obavlja biće navedeno u nastavku ovog teksta. Ovo je primer delokruga posla koji obavlja jedan menadžer proizvoda u jednoj realnoj organizaciji.       

Menadžer proizvoda u ovom preduzeću prikuplja informacije sa tržišta,obrađuje ih, i prezentira zaključke vezane za definisanje proizvoda-na postojećoj i novoj opremi. On takođe priprema pisane materijale za kupce ( uputstva i sl. ) i prezentira kupcima proizvode. On podnosi izvešteje Izvršnom direktoru preduzeća, pomoćniku generalnog direktora za razvoj, direktoru prodaje, direktoru za razvoj novih programa, kao i direktoru proizvodnje, a dobije izveštaje od direktora prodaje i komercijaliste prodaje. Takođe on je član timova za Marketing za svako tržište, tima za strateški razvoj novih programa preduzeća, kao i tima za taktičko unapređenje proizvoda. Ovlašćen je za sve aktivnosti koje obezbeđuju dobro definisanje proizvoda koje tržište traži, i koji će obezbediti ostvarenje planiranog profita, a koje su u skladu sa strateškim ciljevima preduzeća.Glavne dužnosti su između ostalog: Obezbeđenjem informacija sa pojedinih ciljnih tržišta, utvrđuje potražnju na tim tržištima, predlaže programe za nove proizvode na postojećoj opremi, predlaže ideje za dalji razvoj novih programa ( tehnologije i proizvoda ) - učestvuje u izradi projekata za nove programe, zajedno sa timom iz proizvodnje učestvuje u rešavanju problema u proizvodnji, radi na taktičkom unapređenju, zajedno sa ekipom iz proizvodnje, proizvoda i tehnoloških postupaka, obezbeđuje ažurnost tehničke dokumentacije o karakteristikama svih proizvoda preduzeća, učestvuje u realizaciji novih programa, učestvuje u prodaji proizvoda preduzeća kao stručni savetnik, obučava stručnjake za kvalitetno obavljanje poslova i demonstrira timski rad, prati stručnu literaturu i časopise, posećuje sajmove i izložbe vezane za oblasti za koje je zadužen... kao što se može zaključiti iz prethodnog teksta, epitet putujućeg prodavca koji je menadžerima proizvoda u često bivao dodavan, danas gubi taj smisao, jer menadžer proizvoda danas obavlja mnogo poslova iz različitih oblasti u preduzeću i mora da bude upoznat sa radom gotovo svih sektora u preduzeću. To je danas jedna od najaktivnijih ličnosti u preduzeću..


Komentari

  1. menadžer proizvoda jeste izuzetno važna karika u preduzeću! Dopada mi se što o tome pišeš :)

    Autor iwy — 05 Nov 2009, 21:25


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.co.yu